antons sidhuvud
Detta har hänt Söndagen den 7 oktober åkte vi till barnakuten i Lund då Anton hade varit förkyld länge och hade svårt att hosta. Han blev inlagd med diagnos lunginflammation.

På tisdagen blev Anton snabbt sämre och det beslutades att det skulle påbörjas en omfattande utredning. Anton var helt utslagen och orkade inte röra på sig. Tidigare undersökningar om Antons något sena motoriska utveckling återaktualiserades.

På torsdagen började Anton att få mat via sond och på fredagen blev han flyttad till avdelning 62. Läkarna informerade oss om att Antons tillstånd troligtvis var en medfödd neurologisk sjukdom och att ytterligare utredning skulle ske när Anton blev bättre.

Anton träffade sjukgymnasten några gånger per vecka. Hans styrka och motorik återhämtade sig för varje dag, om än väldigt långsamt.

Den 20 november genomfördes en MR-undersökning av Antons hjärna på BUS i Lund. Altt gick jätte bra. Den 26 november åkte familjen till Göteborg för fyra dagar av undersökningar. Den 28 sövdes Anton och man gjorde en muskelbiopsi.

Vad kommer att ske framöver

I nuläget har vi ingen fastställd diagnos utan vi avvaktar diverse svar från Göteborg. Planen är att vi ska göra ett återbesök i Göteborg i mitten av januari.
Läs mer>>

Anton

Anton Quist
Lund, 25 augusti 2005
Favoritleksaker: Bilar, traktorer och tåg.
Familj: Mamma Anna, Pappa Martin, Raffraff och kossan.

Anton
Antons Blogg produceras, utvecklas och designas av Quist MediaDesign  •  tel: 0706117502  •  epost: info@qmd.se